Posts Tagged ‘Hebrew’

h1

Finished with Hebrew

June 18, 2012

.סוף סוף השיעורי עברית שלי מפסקו
.עשיתי מצוין במבחן, קיבלתי 94 בקורס
!יותר גבוה ממה קיבלתי באולפן בספטמבר

אני רוצה ללמוד עוד עברית כשאני חוזר הביתה אבל אני לא יכול
.כי הקורסים המודרניים במייסון גרוס והשיעורי העברית באותו זמן

.חבל

.אולי אני יכולֹ לדבר עם החברים הישראליים שלי בסקייפ או בפייסבוק או משהו כזה
.אבל לגור במקום שכל אחד מדבר השפה ממש חשוב כש אתה רוצה ללמוד את זה

?מי יודע
…אולי אני תחזור לישראל לעבוד או לרקוד או רק לבקר

|

הינה כמה תמונות על הכיתה שלי:

|

אני ויונת

|

הכיתה שלנו

|

(Continue to see the translation.)

Read the rest of this entry ?

h1

Gertrud Kraus Choreography Competition

May 1, 2012

I’m looking forward to presenting my choreography at the Gertrud Kraus Choreography Competition at The Jerusalem Academy of Music and Dance next week!

|

Gertrud Kraus Marketing

|

Here is the translation:

|

Read the rest of this entry ?

h1

Hebrew Update: YouTube Videos

April 20, 2012

In Hebrew class, we sometimes use YouTube as a audio-visual aid. I’ve included here two of my favorites. If you can’t understand Hebrew, listen to the rhythm and sounds of the language. It’s really quite beautiful, in my opinion.

Read the rest of this entry ?

h1

Sh*t Anglos in Israel Say

March 3, 2012

|

The recently popular video Internet meme based off Shit Girls Say has found its way to Israel with this one. It’s one of the better ones I’ve seen and paints a close picture of English speakers and their cultural incongruencies living in Israel. Enjoy.

Read the rest of this entry ?

h1

DancePlus Fall 2011

December 10, 2011

Photo courtesy of MGSA

 

My home school, Mason Gross School of the Arts at Rutgers University, closes its fall semester with the second weekend of DancePlus Fall 2011. Check their Calendar of Events for details on this performance and others to come next semester!

To all my friends, faculty, and guest artists back home, with two performances left… Merde and בהצלחה! (B’hatzlacha, literally “with success” in Hebrew.) I can’t wait to see your hard work on DVD upon my return next summer.

Best, Carlo

h1

Israel did not steal my wallet.

November 26, 2011

I take full responsibility for having lost my wallet. Perhaps I was careless about which pocket to put it in or where on my body I was carrying my bag. But since I was walking in the crowded Old City today, I don’t rule out the fact that it might have been stolen.

In my wallet, I had my New Jersey driver’s license, my Rutgers ID, my Rothberg International School ID, my debit card, my credit card, a Blockbuster card, a Stop and Shop gift card, my coffee punch card for the cafe at the Academy. I also lost a traveler’s check and a sum of cash.

I was NOT carrying my US Passport and my health insurance card, so those items are still safe.

Here are the steps I took once I realized my wallet was missing:

 • I retraced my steps in the Old City and asked the shopkeepers if they had seen it.
 • I reported the incident to the police—and half in Hebrew!
 • When I got back to the kfar, I called the bank to cancel the cards and had replacements sent to my home in New Jersey.
 • I emailed the Office of Student Activities to ask what I should do for temporary and replacement identification around campus.
 • I emailed my parents to explain the situation, so they could forward my new cards to Jerusalem.

Even though I usually find my wallet when I misplace it, I wasn’t upset in deciding that my wallet was lost for good this time. I think the most upsetting thing was that the wallet itself had sentimental value.

And even though I remained level-headed about losing my wallet, many thoughts still ran through my mind. After I had backtracked the day’s events to the last moment I had my wallet, I began to visit all of the day’s events. I wondered, “Would I have done that if I knew my wallet would end up missing?” I listed.

 • Would I have kept my wallet in my pocket instead of my bag?
 • Would I have carried my bag a different way?
 • Would I have picked this day to randomly buy souvenirs?
 • Would I have spent money on chocolate?
 • Would I have agreed to go to the Old City?
 • Would I have taken out less money at the ATM?
 • Would I have tipped the tour guide?
 • Would I have left the apartment at all this morning?
 • Would I have done my laundry today instead?
 • Would I have just stayed in bed?

I let my mind wander to these places. And when I crossed the idea of staying in bed, I stopped. My mind was going somewhere I knew was ridiculous. I laughed and said, “Oh yeah.”

“This is why I’m so understanding…” So I lost my wallet. It’s okay. You can’t live your life scared that something’s going to happen to you, or that you’re going to make a mistake. Things happen, and you learn from them. There are always solutions to your problems. And if not, there are always ways around them.

Also, I just KNEW there was a reason why I decided to collect the Internet bills late from everyone, and why my roommates were taking their time getting back to me. It looks like I won’t be completely out of money. Things have a funny way of working themselves out.

I consider this a [self-indulgent?] spiritual experience, but I digress.

h1

Is it cold, Carlo?

November 24, 2011

I was sure I overpacked bringing five pairs of pants to Israel. I thought I was silly for packing my long sleeve athletic shirts. I even laughed at myself for bringing as many long sleeves and sweaters as I did. Boy, did I have the weather figured all wrong! Only three months after my arrival in Israel, the weather has gotten COLD. Yes, folks. It’s cold in Jerusalem.

Yes, the weather in Israel is Mediterranean, but mainly near the Mediterranean Sea. That includes places like Haifa, Tel Aviv, and the Gaza Strip (which we’re not supposed to visit anyway). The weather is different half an hour eastward, in Jerusalem. The Student Village is on Mount Scopus, in the desert. Naturally, it gets cold at night. We’re also entering the rainy season, much like the Northern California Bay Area does this time of year. I haven’t worn shorts outside for a couple weeks now, and I regret not having thick sweaters, a proper coat, a cozy winter scarf, and my more substantial boots!

Hebrew trivia:  “Is it cold?” translates to “קר לו?” or “Car lo?”

It even got so cold last week that I got sick. My body even ran a fever on Shabbat. Might I add… I completely forgot to pack any sorts of medications. I didn’t anticipate getting sick, so I didn’t have any of those things on hand. But with the care of my friends (and their sick-day supplies), I got better and only had to miss one class.

A word to the wise study abroad-ers:  organize your sick day items. This of course includes whatever medications and remedies you care to bring or purchase upon arriving here, but you should also include the items that make you feel comfortable when you’re feeling weak. For me, that could’ve been a teddy bear or a favorite snack food.